Kaddiesj

Het Kaddiesj-gebed is geschreven in het Aramees en Hebreeuws en is vermoedelijk vijf eeuwen voor de gewone jaartelling ontstaan. Er bestaan verschillende vormen die op diverse momenten worden uitgesproken. Het Kaddiesj der treurenden is er een van. Het gebed wordt door een zoon of door een andere directe nabestaande gezegd ter afsluiting van de begrafenisplechtigheid en vervolgens het gedurende het rouwjaar en op de jaartijd (de sterfdag van de dode). Het gebed gaat niet over de dood maar is een lofzang op God en een uiting van blijvend vertrouwen in de toekomst. Degenen die kaddiesj zeggen, stellen als het ware dat doorgaan met het leven zinvol is.

Kaddiesj gebed

Geroemd en geheiligd worde Zijn grote Naam. In de wereld die Hij volgens Zijn wil geschapen heeft; moge Hij Zijn koningschap vestigen in uw leven en het leven van heel het huis Israël, zeer binnenkort. Antwoordt nu: Amen. Moge Zijn grote Naam geprezen worden, tot in alle eeuwigheid. Geprezen, geloofd, geroemd en geacht, verheerlijkt, geëerd en met lof bezongen moge Zijn heilige Naam, geprezen zij Hij, altijd worden, boven alle lofzeggingen, zangen, eerbewijzen en troost die op aarde uitgesproken worden. Antwoordt hierop: Amen. Dat er veel vrede moge komen uit de hemel en ook leven, voor ons en voor heel Israël. Zegt hierop: Amen. Hij Die in Zijn hoge hemel vrede schept, Hij zal vrede geven aan ons en aan heel Israël. Antwoordt hierop: Amen.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl